Beste løsning:

LOCTITE SF 7063
(kjent under navnet
LOCTITE 7063)

Delerens
Til bruk før liming og tetting. Etterlater ikke rester.

  • Basis: Løsemiddel