Beste løsning:

LOCTITE SF 7200
(kjent under navnet
LOCTITE 7200)

Delerens: Pakningsfjerner
Fjerner gamle pakninger. Minimal kassering.

  • Basis: Løsemiddel