Slik bruker:

LOCTITE 577

1. KLARGJØRING

Rengjøring
Vi anbefaler å bruke LOCTITE SF 7063 til avfetting og rengjøring av flatene før tetningsmiddelet påføres.

Aktivering
Hvis middelet herder for langsomt på grunn av passive metaller eller lav temperatur (under 5 °C), brukes LOCTITE SF 7240 eller LOCTITE SF 7649 som aktivator (se diagram for herdehastighet/aktivator i TDS).

2. PÅFØRING

  • Påfør en 360° streng på den fremste utvendige gjengen og la den første gjengen være fri.
  • På større gjenger påføres middelet både på den utvendige og den innvendige gjengen.

Utstyr
Anbefalt pumpeutstyr: IDH 608966 eller IDH 88631

3. MONTERING

Monter rørdelene ved å stramme med skrunøkkel i henhold til produsentens anbefalinger.

4. DEMONTERING

  • Demonteres med standard håndverktøy. Hvis det ikke er mulig, må området varmes opp til cirka 250 °C. Demonteres mens det er varmt.
  • På deler som er korrodert eller fastkjørt, brukes LOCTITE LB 8040.